۲ – چطور به مرض اهمال‌کاری دچار شدم

 

نارضایتی از احوال خودم از این جهت که پس از سی و اندی سال کسی نشده‌ام و کاره‌ای نیستم و از این دنیا با این همه مقام و منصب و دارایی و جاه و جلال و زر و زیور، خوشه‌ای بر نچیده و استفاده‌ای نبرده‌ام، مرا به آنجا کشاند تا در محضر دادگاه انصاف با وجدان خود به محکمه رفته، از خود حساب بکشم تا ببینم علت این همه بی مبالاتی و ندانم کاری و فی الواقع عقب ماندگی چه بوده و از بد حادثه کجا گرفتار آمده تا به این ورطه افتادم، و پس از گفت و شنید فراوان با خود در محضر دادگاه همین قدر دستگیرم شد که ابر و باد و غیره و ذالک هیچ دخالتی در واپس‌ماندگی من نداشته و این خودِ خودم بوده‌ام که با اعمال و رفتار و کردارم تا این سرمنزل خود را کشانده‌ام. با تحقیق و بررسی فراوان در همین اینترنت و تحقیق در احوال عقب ماندگانی چون خودم – که از قضای روزگار آن‌ها هم بر این عقیده‌ بودند که ظرفیتی بیش از آنچه حالا هستند داشته و می‌توانسته‌اند به درجات والاتر در زندگی خود برسند – و کسب فیض از نظر حکما و عقلا و روانشناسان خودی و فرنگی دست آخر به این نتیجه رسیدم که این همه بدبختی را مدیون یک بیماری مهلک هستم به نام اهمال کاری یا همان پشت گوش اندازی و به قول فرنگی‌ها procnastination ادامه‌ی خواندن

۱ – اندر احوالات اهمال کاری من

چند روزی می‌شود که طبق عادت مالوفِ چند ماه یک بارم، به این فکر افتادم که باز عمر گران در گذر است و من بیچاره هیچ بهره‌ای از آن نبرده، کیفیت آن را ندیده و دستاوردی هم در این دنیا نداشته‌ام. اگر همین امروز یا فردا حضرت عزائیل را ملاقات و رخت از این دنیا بر بسته به پیشگاه حضرت احدیت روان شوم، هیچ اثری بعد از ممات از من در این سرای فانی باقی نمانده، بعد از چهلم از ذهن مردم پاک شده و بعد از اندک مدتی، دیگر یادی از من حتی در بین عهد و عیال نخواهد بود. و این ماجرا بر خلاف گفته حضرت شاعر است که می‌فرماید: 

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست.
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

ادامه‌ی خواندن